دوره و شماره : دوره 2، شماره 21، بهمن 98، صفحه 165 - 1
نسرین تارویردی‌زاده * و مجتبی منشی زاده و علی شهیدی
صفحه 148-134

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

سمیرا احمدی ورمزانی * و خسرو غلامعلی زاده
صفحه 80-59

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

امروز : چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  حسین عزیزی نژاد
سردبیر:  حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: الهام قیاسی
شماره مجوز انتشار: 80377
شاپا: 2588-6967
حیطه فعالیت: تمام گرایش های علوم انسانی
   
 
آرشیو مقالات (شماره‌های پیشین نشریه)
جلد نشریه
Poster
پایگاه های علمی نمایه شده