دوره و شماره : دوره 2، شماره 17، مهر 98، صفحه 132 - 1
حمیده شجاعی * و محمدرضا اسماعیل زاده و حسین پیمانی زاد و حسن فهیم دوین
صفحه

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

مهرداد آقائی و شهریار گیتی و ابراهیم پورحنیفه *
صفحه

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

امروز : چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  حسین عزیزی نژاد
سردبیر:  حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: الهام قیاسی
شماره مجوز انتشار: 80377
شاپا: 2588-6967
حیطه فعالیت: تمام گرایش های علوم انسانی
   
 
آرشیو مقالات (شماره‌های پیشین نشریه)
جلد نشریه
Poster
پایگاه های علمی نمایه شده