تدوین استراتژی‌های جذب توریسم فرهنگی در شهر ساری(نمونه موردی پارک ولایت ساری)
تدوین استراتژی‌های جذب توریسم فرهنگی در شهر ساری(نمونه موردی پارک ولایت ساری)
دوره 1، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 83-100
نویسندگان : پیمان غضنفری * و ادریس پیرصاحب

چکیده :
امروزه گردشگری مفهومی کاملا متفاوت با گذشته پیدا کرده است و در زمینه ‌های مختلفی پا به عرصه پیشرفت گذاشته است. استان مازندران و شهر ساری از طبیعت زیبا و بکری برخوردار بوده و در کنار دارا بودن قدمت تاریخی، این کهن شهر دارای توانمندی ‌های گردشگری در سطح ملی و بین‌المللی می‌باشد. با توجه به این نقاط قوت، صنعت گردشگری در این شهر و استان همچنان نوپا بوده و پیشرفت چشم‌گیری در آن حاصل نشده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، تدوین استراتژی‌ های جذب توریسم فرهنگی در شهر ساری با توجه به مجموعه تفریحی- فرهنگی بوستان ولایت ساری می‌باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با استفاده از داده ‌های آماری می‌باشد. در این پژوهش پس از بررسی کلیات و مبانی نظری پژوهش از بررسی مفهومی مدیریت استراتژیک و سیر تاریخی و تکوین نظریه‌های مدیریت استراتژیک شروع کرده و سپس به تحلیل مراحل مدیریت استراتژیک پرداخته شده است. پس از بررسی تکمیلی مدیریت استراتژیک به بررسی صنعت گردشگری و توریسم و در انتها با بررسی بوستان ولایت ساری درمی‌یابیم که احداث و برپایی مجموعه‌های فرهنگی و تفریحی موجب جذب و ارتقای توریسم در منطقه می‌شود.

واژگان کلیدی :
تدوین استراتژی، جذب توریسم فرهنگی، مدیریت استراتژیک، ساری، بوستان ولایت