دوره 5، شماره 49، خرداد 1401، صفحات 59 - 74
نویسندگان : حسین شریفی نژاد * و فخرالدین محمودیان و سعید کهندانی تفرشی و مسعود زند

چکیده :
یکی از مهمترین دغدغه مدیریت شهری مدیریت پسماندهای تولیدی است که با توجه به رشد روز افزون هزینه ها بهترین گزینه کاهش و مدیریت در تولید پسماندها می باشد از آنجائیکه هر پروژه موفقی با مشارکت شهروندان نهادینه می شود پس در حوزه مدیریت پسماندها فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در تفکیک ازمبداء می تواند اقدامی موثر وتاثیر گذار در موفقیت طرح داشته باشد شهروندان اغلب به دلایلی از قبیل دغدغه های زیست محیطی ، جلوگیری از حدر رفت انرژی و مواد اولیه ومنافع مالی و اقتصادی و..... در این طرح شرکت می نمایند در این فعالیت پژوهشی سعی شده که عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم را در این حوزه و بازخورد آن را از منظر و دیدگاه شهروندان تحلیل نماییم.

کلمات کلیدی :
عملكرد سازمان، طرح تفكيك، شهرداري قم، سازمان پسماند.


مشاهده مقاله
37
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۱ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۸ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۶ تیر ۱۴۰۱