دوره 5، شماره 49، خرداد 1401، صفحات 12 - 33
نویسندگان : محمّدمهدي كريمي نيا * و حامد شیری

چکیده :
توجه به اقتصاد و مولفه های آن، از مهم ترین دغدغه های حکومت ها در هر دوره و زمان بوده است، یکی از مهم ترین موضوعات و چالش های اقتصادی، موضوع قاچاق کالا بوده است که در حقیقت زیر ساخت های یک اقتصاد را نشانه رفته و بنیان آن را ویران می کند. در اقتصاد اسلامی این سوال مطرح است که مبانی جرم انگاری قاچاق چه اموری هستند و آیا این امر مورد توجه شارع بوده است؟ در این تحقیق به موضوع قاچاق کالا از دریچه فقه و مبانی فقهی پرداخته شده و ادله حرمت تکلیفی و بطلان وضعی معاملات ناشی از قاچاق کالا و قوانین موضوعه در خصوص این پدیده از نقطه نظر فقها و مجامع قانون گذاری برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته شده است.

کلمات کلیدی :
قاچاق، مرز، ورود و خروج کالا، قانون.


مشاهده مقاله
54
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۴ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۱ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۶ تیر ۱۴۰۱